• Waar staan wij voor
  Waar staan wij voor

  Het CDA wil werken aan een uitnodigende, leefbare, zorgzame en een bedrijvige gemeente, waarin beslissingen worden genomen op basis van gerechtigehid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap

 • Wie zijn wij
  Wie zijn wij

  Het CDA is een Christen-democratische partij, die van de Bijbelse boodschap uitgaat bij het zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

   

   

   

Laatste nieuws

CDA werkbezoek Dijkstra/Draaisma


CDA vormt duurzaamheidsambitie tijdens werkbezoek BGDD

Vrijdag 1 december hebben diverse vertegenwoordigers van het CDA uit de gemeente Dongeradeel,

Ferwerderadiel en Kollumerland een werkbezoek gebracht aan Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum.

Zij werden hierbij vergezeld door een tweetal Statenleden van de Provincie Fryslân.

Doel van het werkbezoek was het vormen van een duurzaamheidsambitie voor in het CDA

Verkiezingsprogramma.

Biense Dijkstra informeerde het CDA tijdens een presentatie over de veranderende wereld, het klimaat, de

schaarste aan grondstoffen en de redenen om duurzaam te moeten bouwen.

Tijdens een rondleiding door de gevel- en dakenfabriek bleek dat het bedrijf klaar is voor de toekomst.

In de fabriek worden demontabele woningen gefabriceerd. De woningen kunnen uit elkaar worden gehaald

en elders worden opgebouwd.

Deze werkwijze voor het bouwen van woningen verandert de bouwsector, waardoor de aarde elke dag een

stukje bewoonbaarder wordt.

Dijkstra gaf aan dat de politiek een belangrijke rol heeft in het bewoonbaar houden van onze nieuwe

gemeente Noardeast-Fryslân door het energieverbruik te beperken.

De energie die nodig is voor de warmte tijdens de Kerstdagen, moet in de toekomst worden aangeboden

door toepassing van duurzame warmte, ook wel aardwarmte of geothermie genoemd.

De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn, dit betekent dat

we niet meer afhankelijk zijn van aardgas.

De regionale politiek sluit zich hier graag bij aan en neemt de veranderende omstandigheden mee tijdens het

opstellen van het Verkiezingsprogramma 2018.

CDA Noardeast-Fryslân roept u op om de ontwikkelingen te volgen via Facebook @CDANoardeastFryslan.

 

 

CDA Werkbezoek aan De Dowetil

Op 20 oktober heeft een delegatie van de CDA fractie, bestuur en campagneteam een werkbezoek gebracht bij het logeerhuis De Dowetil in Zwagerbosch. Dit is een logeerhuis voor meisjes met een beperking tot de leeftijd van 25 jaar.

Johannes en Jannie van der Meulen bieden deze meisjes een liefdevolle opvang gedurende een aantal weekenden per maand, tijdens de schoolvakanties en na schooltijd.

Op deze manier worden de ouders en hun gezinsleden ontlast van hun zorg voor hun gehandicapte dochter. De Dowetil is een plek waar veel activiteiten mogelijk zijn. Er wordt gekookt, gebakken, geknutseld en wat heel belangrijk is, er worden vriendschappen opgebouwd. Dit is iets waar ze in hun thuissituatie en op school vaak niet toe in staat zijn.

Als extra voorziening is er een zwembad. ‘s Zomers in de open lucht en ‘s winters met een overkapping. Het water is 32 graden en de tegels erom heen hebben vloerverwarming. Het spreekt vanzelf dat het zwembad veelvuldig wordt gebruikt.

Sinds 2015 staat de vergoeding voor de logeerfunctie zwaar onder druk doordat de gemeenten een laag tarief hebben bedongen bij de inkoop van deze voorziening. Ook blijkt de facturatie erg moeizaam te verlopen, zowel bij de gemeenten, de SVB en de Zorgverzekeraar.

We zijn diep onder de indruk van de wijze waarop Johannes en Jannie van der Meulen deze meisjes een liefdevolle plek geven waar ze zichzelf kunnen zijn en zich in positieve zin kunnen ontwikkelen.

Onze mensen

Bottom ModuleDe fractie van het CDA bestaat momenteel uit vijf leden. 

 

Onze visie

Bottom ModuleHet CDA van Kollumerland heeft een duidelijke vise voor ogen.

Ons geloof

Bottom ModuleAls cda fractie geloven wij in een samenleving waarin de kernwaarden van het CDA, solidariteit, gerechtigheid...

 

Ons beleid

Bottom ModuleWe willen een bruisende gemeente blijven met voldoende voorzieningen in alle dorpen. Sporten, wandelen, fietsen,