• Waar staan wij voor
  Waar staan wij voor

  Het CDA wil werken aan een uitnodigende, leefbare, zorgzame en een bedrijvige gemeente, waarin beslissingen worden genomen op basis van gerechtigehid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap

 • Wie zijn wij
  Wie zijn wij

  Het CDA is een Christen-democratische partij, die van de Bijbelse boodschap uitgaat bij het zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

   

   

   

Laatste nieuws

Bewoners Hesseweg in Kollum teleurgesteld over PvdA en FNP


De bewoners van de Hesseweg, bij monde van Dorinda Vredeveldt en Doeke Dam, zijn zeer teleurgesteld over de houding van de PvdA en de FNP tijdens het debat aangaande de Zonneweide op Jumaheerd.

Men had verwacht dat men eenzelfde houding zou aannemen als de CU en het CDA.
Tijdens de raadscommissievergadering vond de PvdA het maar gezeur van de oppositie om de belangen van de bewoners te behartigen.
Maar, PvdA,  we zijn toch gekozen door de burgers en moeten toch ook opkomen voor de belangen van onze burgers.

De bewoners waren met stomheid geslagen toen men hoorde van de energieopslag tussen de huidige bebouwing.
Wat betekent een energieopslag tegenover je huis? Welke risico’s zitten hieraan vast? Allemaal vragen die nog onbeantwoord blijven.
Wat zijn de toekomstplannen van de percelen die zijn aangekocht door GroenLeven, die als een boog om de camping “’t Achterom” liggen?

De burgers (omwonenden) voelen zich overvallen. De gemeente verschuilt zich achter deregulering.
Maar uit de praktijk blijkt dat informatie van de burgers niet zonder meer overgelaten kan worden door de marktpartijen.
De gemeente Heerenveen beseft dat en heeft duidelijk stappen genomen om de eigen burgers in deze zaken te beschermen.
Het is te hopen dat ook de gemeente Kollumerland c.a. hiervan heeft geleerd.
Zonne-energie is nodig maar er moet dan ook open en transparant gecommuniceerd worden door alle partijen.
Zo horen we om te gaan met de belangen van onze burgers.

De oplossing was zo eenvoudig geweest.
Samen de Verklaring van Geen Bedenkingen aannemen met de motie van de Christen Unie en het CDA als leidraad voor de belangen van de omwonenden.
Dat wilde de coalitie niet en daarom stemden de Christen Unie en het CDA tegen.
De belangen van onze burgers moeten gerespecteerd worden.

Geert Dijkstra, namens CDA en Christen Unie Kollumerland c.a.

Opening Repair Café in Kollum

Op 19 april is het Repaircafé geopend in de winkel van Raderwerk aan de Voorstraat 122 in Kollum.

Het CDA heeft enkele jaren geleden zich al sterk gemaakt voor zo'n repaircafé in het kader van duurzaamheid en het hergebruik van gereedschap en electrische apparaten. Daarom zijn we erg blij met deze opening.

Vrijwilligers leggen graag uit hoe ze het apparaat weer herstellen. Ze hopen mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Het Repaircafé is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Tijdens het repareren van de kapotte spullen kunnen ze gezellig een kopje koffie of thee drinken.

Handige vrijwilligers kunnen zich melden in de winkel van Raderwerk!

Onze mensen

Bottom ModuleDe fractie van het CDA bestaat momenteel uit vijf leden. 

 

Onze visie

Bottom ModuleHet CDA van Kollumerland heeft een duidelijke vise voor ogen.

Ons geloof

Bottom ModuleAls cda fractie geloven wij in een samenleving waarin de kernwaarden van het CDA, solidariteit, gerechtigheid...

 

Ons beleid

Bottom ModuleWe willen een bruisende gemeente blijven met voldoende voorzieningen in alle dorpen. Sporten, wandelen, fietsen,