• Waar staan wij voor
  Waar staan wij voor

  Het CDA wil werken aan een uitnodigende, leefbare, zorgzame en een bedrijvige gemeente, waarin beslissingen worden genomen op basis van gerechtigehid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap

 • Wie zijn wij
  Wie zijn wij

  Het CDA is een Christen-democratische partij, die van de Bijbelse boodschap uitgaat bij het zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

   

   

   

Laatste nieuws

CDA Werkbezoek aan De Dowetil

Op 20 oktober heeft een delegatie van de CDA fractie, bestuur en campagneteam een werkbezoek gebracht bij het logeerhuis De Dowetil in Zwagerbosch. Dit is een logeerhuis voor meisjes met een beperking tot de leeftijd van 25 jaar.

Johannes en Jannie van der Meulen bieden deze meisjes een liefdevolle opvang gedurende een aantal weekenden per maand, tijdens de schoolvakanties en na schooltijd.

Op deze manier worden de ouders en hun gezinsleden ontlast van hun zorg voor hun gehandicapte dochter. De Dowetil is een plek waar veel activiteiten mogelijk zijn. Er wordt gekookt, gebakken, geknutseld en wat heel belangrijk is, er worden vriendschappen opgebouwd. Dit is iets waar ze in hun thuissituatie en op school vaak niet toe in staat zijn.

Als extra voorziening is er een zwembad. ‘s Zomers in de open lucht en ‘s winters met een overkapping. Het water is 32 graden en de tegels erom heen hebben vloerverwarming. Het spreekt vanzelf dat het zwembad veelvuldig wordt gebruikt.

Sinds 2015 staat de vergoeding voor de logeerfunctie zwaar onder druk doordat de gemeenten een laag tarief hebben bedongen bij de inkoop van deze voorziening. Ook blijkt de facturatie erg moeizaam te verlopen, zowel bij de gemeenten, de SVB en de Zorgverzekeraar.

We zijn diep onder de indruk van de wijze waarop Johannes en Jannie van der Meulen deze meisjes een liefdevolle plek geven waar ze zichzelf kunnen zijn en zich in positieve zin kunnen ontwikkelen.

CDA Kollumerland c.a. op werkbezoek bij Kollumer Museum “Mr. Andreae”


CDA Kollumerland c.a. op werkbezoek bij Kollumer Museum “Mr. Andreae”

Een grote delegatie van het CDA Kollumerland c.a. ging afgelopen vrijdag op werkbezoek bij het Kollumer Museum “Mr. Andreae”. De groep CDA-ers werd welkom geheten en rondgeleid door Anke Smids-van der Steeg en Lukas Cazemier, bestuurders en vrijwilligers van het museum.

Het werd een imposante rondleiding, de CDA fractie en bestuursleden stonden versteld van de metamorfose die had plaatsgevonden.
Er is een vaste expositie met onder andere de “Kollumer Oproer” 1797, een beroemd verzet tijdens de Franse bezettingstijd, en de Kollumer Zilversmeden met onder andere een werkplaats van een bekende goud- en zilversmid van 100 jaar geleden.

De zomerexpositie gaat over Ids Wiersma, De tekenaar voor Friesland.
Het schilderij van “Mr. Andreae” geschilderd door Rein Halbersma en de muurschildering van het Kollumer Oproer waren ook van een bijzondere klasse.

Kollum was eind 18
e eeuw een fraai dorp. Het had al veel langer de allure van een kleine stad, met een grote kerk, een waag, een gasthuis, een Latijnse school en koopmanshuizen.
Naast de “pijp” brug, bevond zich het Rechthuis, waar het gerecht van Kollumerland zetelde.
Stadsrechten kreeg men echter niet, het ontbrak “de stad” aan een wal en een gracht.

Kollumer Oproer, wat was dat?
Als er één gebeurtenis is die er echt uitspringt is het wel De Kollumer Oproer in 1797.
De oproer was heftig, massaal en slecht georganiseerd.
Het oproer begon in Kollum, vandaar de naam.

Bent u benieuwd naar wat er allemaal gebeurd is?
Dan adviseren wij een bezoekje aan het Kollumer Museum.
Het is geopend t/m 28 oktober. Op woensdag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Onze mensen

Bottom ModuleDe fractie van het CDA bestaat momenteel uit vijf leden. 

 

Onze visie

Bottom ModuleHet CDA van Kollumerland heeft een duidelijke vise voor ogen.

Ons geloof

Bottom ModuleAls cda fractie geloven wij in een samenleving waarin de kernwaarden van het CDA, solidariteit, gerechtigheid...

 

Ons beleid

Bottom ModuleWe willen een bruisende gemeente blijven met voldoende voorzieningen in alle dorpen. Sporten, wandelen, fietsen,