• Waar staan wij voor
  Waar staan wij voor

  Het CDA wil werken aan een uitnodigende, leefbare, zorgzame en een bedrijvige gemeente, waarin beslissingen worden genomen op basis van gerechtigehid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap

 • Wie zijn wij
  Wie zijn wij

  Het CDA is een Christen-democratische partij, die van de Bijbelse boodschap uitgaat bij het zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

   

   

   

Laatste nieuws

CDA Kollumerland c.a. op werkbezoek bij Kollumer Museum “Mr. Andreae”


CDA Kollumerland c.a. op werkbezoek bij Kollumer Museum “Mr. Andreae”

Een grote delegatie van het CDA Kollumerland c.a. ging afgelopen vrijdag op werkbezoek bij het Kollumer Museum “Mr. Andreae”. De groep CDA-ers werd welkom geheten en rondgeleid door Anke Smids-van der Steeg en Lukas Cazemier, bestuurders en vrijwilligers van het museum.

Het werd een imposante rondleiding, de CDA fractie en bestuursleden stonden versteld van de metamorfose die had plaatsgevonden.
Er is een vaste expositie met onder andere de “Kollumer Oproer” 1797, een beroemd verzet tijdens de Franse bezettingstijd, en de Kollumer Zilversmeden met onder andere een werkplaats van een bekende goud- en zilversmid van 100 jaar geleden.

De zomerexpositie gaat over Ids Wiersma, De tekenaar voor Friesland.
Het schilderij van “Mr. Andreae” geschilderd door Rein Halbersma en de muurschildering van het Kollumer Oproer waren ook van een bijzondere klasse.

Kollum was eind 18
e eeuw een fraai dorp. Het had al veel langer de allure van een kleine stad, met een grote kerk, een waag, een gasthuis, een Latijnse school en koopmanshuizen.
Naast de “pijp” brug, bevond zich het Rechthuis, waar het gerecht van Kollumerland zetelde.
Stadsrechten kreeg men echter niet, het ontbrak “de stad” aan een wal en een gracht.

Kollumer Oproer, wat was dat?
Als er één gebeurtenis is die er echt uitspringt is het wel De Kollumer Oproer in 1797.
De oproer was heftig, massaal en slecht georganiseerd.
Het oproer begon in Kollum, vandaar de naam.

Bent u benieuwd naar wat er allemaal gebeurd is?
Dan adviseren wij een bezoekje aan het Kollumer Museum.
Het is geopend t/m 28 oktober. Op woensdag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Bewoners Hesseweg in Kollum teleurgesteld over PvdA en FNP


De bewoners van de Hesseweg, bij monde van Dorinda Vredeveldt en Doeke Dam, zijn zeer teleurgesteld over de houding van de PvdA en de FNP tijdens het debat aangaande de Zonneweide op Jumaheerd.

Men had verwacht dat men eenzelfde houding zou aannemen als de CU en het CDA.
Tijdens de raadscommissievergadering vond de PvdA het maar gezeur van de oppositie om de belangen van de bewoners te behartigen.
Maar, PvdA,  we zijn toch gekozen door de burgers en moeten toch ook opkomen voor de belangen van onze burgers.

De bewoners waren met stomheid geslagen toen men hoorde van de energieopslag tussen de huidige bebouwing.
Wat betekent een energieopslag tegenover je huis? Welke risico’s zitten hieraan vast? Allemaal vragen die nog onbeantwoord blijven.
Wat zijn de toekomstplannen van de percelen die zijn aangekocht door GroenLeven, die als een boog om de camping “’t Achterom” liggen?

De burgers (omwonenden) voelen zich overvallen. De gemeente verschuilt zich achter deregulering.
Maar uit de praktijk blijkt dat informatie van de burgers niet zonder meer overgelaten kan worden door de marktpartijen.
De gemeente Heerenveen beseft dat en heeft duidelijk stappen genomen om de eigen burgers in deze zaken te beschermen.
Het is te hopen dat ook de gemeente Kollumerland c.a. hiervan heeft geleerd.
Zonne-energie is nodig maar er moet dan ook open en transparant gecommuniceerd worden door alle partijen.
Zo horen we om te gaan met de belangen van onze burgers.

De oplossing was zo eenvoudig geweest.
Samen de Verklaring van Geen Bedenkingen aannemen met de motie van de Christen Unie en het CDA als leidraad voor de belangen van de omwonenden.
Dat wilde de coalitie niet en daarom stemden de Christen Unie en het CDA tegen.
De belangen van onze burgers moeten gerespecteerd worden.

Geert Dijkstra, namens CDA en Christen Unie Kollumerland c.a.

Onze mensen

Bottom ModuleDe fractie van het CDA bestaat momenteel uit vijf leden. 

 

Onze visie

Bottom ModuleHet CDA van Kollumerland heeft een duidelijke vise voor ogen.

Ons geloof

Bottom ModuleAls cda fractie geloven wij in een samenleving waarin de kernwaarden van het CDA, solidariteit, gerechtigheid...

 

Ons beleid

Bottom ModuleWe willen een bruisende gemeente blijven met voldoende voorzieningen in alle dorpen. Sporten, wandelen, fietsen,