• Waar staan wij voor
  Waar staan wij voor

  Het CDA wil werken aan een uitnodigende, leefbare, zorgzame en een bedrijvige gemeente, waarin beslissingen worden genomen op basis van gerechtigehid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap

 • Wie zijn wij
  Wie zijn wij

  Het CDA is een Christen-democratische partij, die van de Bijbelse boodschap uitgaat bij het zoeken naar antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

   

   

   

Laatste nieuws

CDA bezoekt bakker van der Meulen Hallum

Vertegenwoordigers van het CDA uit Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en daarbij nog twee CDA Statenleden hebben

een werkbezoek gebracht aan Van der Meulen “De Meesterbakker”in Hallum. Een familiebedrijf diep in onze regio geworteld sinds

1910 met vestigingen in Hallum en Broeksterwâld.

Van der Meulen staat bekend om zijn beschuit, roggebrood en Melba toast.

Het bedrijf heeft afzetmarkten over de gehele wereld en moet de wereldwijde ontwikkelingen daardoor goed blijven volgen zoals het anticiperen op de “Brexit”in Engeland.

Wereldwijd is er op dit moment een sterke groei in vraag naar biologische producten. De herkomst van het product, maatschappelijke

bewustwording over milieuproblematiek en het consumeren van producten zonder kunstmatige toevoegingen worden steeds

belangrijker.

Om de positie te blijven behouden in de markt is productvernieuwing en innovatie van je producten een must.

Op dit moment werken er zo’n 130 werknemers bij Van der Meulen met daarbij nog een flexibele schil bestaande uit invalkrachten.

Directeur Johannes van der Meulen geeft aan dat een goed contact tussen ondernemer en overheid zeer belangrijk is.

Een zichtbare overheid die proactief contact zoekt met bedrijven zodat overheid en bedrijf snel op elkaar kunnen anticiperen en waar

nodig elkaar kunnen steunen.

CDA motie voor steun aan de Statiegeld alliantie

De onderstaande CDA motie is op 29 maart met steun van de FNP, PvdA en CU aangenomen.

 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag ex art. 28 Reglement van orde

Onderwerp: Statiegeldalliantie

 

Gemeenteraadsvergadering

22 februari 2018

Agendapunt

Nader in te vullen

 

De gemeenteraad van Kollumerland c.a. in vergadering bijeen op 22 februari 2018

Constaterende dat

 • De gemeente Kollumerland c.a. een aantrekkelijke gemeente wil zijn om te wonen, te werken en te verblijven en tevens een duurzame samenleving nastreeft.

 • De gemeente Kollumerland c.a. nadrukkelijk inzet op toerisme en het bevorderen van de watersport.

 • De coalitie in het Bestuursaccoord heeft opgenomen dat zij uit het oogpunt van zorg voor het milieu en kostenbesparing, nadrukkelijk inzet op het verhogen van de scheiding en recycling van afvalstoffen.

 • Duurzaamheid één van de opgaven is in de nieuwe Agenda Netwerk Noordoost II.

 • Het credo van Omrin is “bronscheiden waar het kan en nascheiden waar het moet”

Overwegende dat:

 1. Plastic flesjes en blikjes verantwoordelijk zijn voor zo’n 40 procent van het zwerfafval.

 2. Ondanks het plaatsen van prullenbakken en blikvangers er veel plastic en blik in bermen en sloten terecht komt.

 3. De inzet van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties dit niet kan voorkomen.

 4. Onder de vlag van “de Statiegeldalliantie” een groot aantal organisaties en gemeenten de regering oproepen om ‘structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes’.

 5. Statiegeld voor minder zwerfafval zorgt, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Dit draagt bij aan de circulaire economie.”

 6. Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes hebben, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd.

 7. Burgers hun lege blikjes en flessen gaan inleveren want het levert hun geld op.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 1. namens de gemeente Kollumerland c.a. steun uit te spreken voor de Stategeldalliante door zich hierbij aan te sluiten en zodoende de regering op te roepen statiegeld op plastic (PET)flessen en blikjes in te voeren.

en gaat over tot de orde van de dag

 

CDA fractie

W.van der Veen

Onze mensen

Bottom ModuleDe fractie van het CDA bestaat momenteel uit vijf leden. 

 

Onze visie

Bottom ModuleHet CDA van Kollumerland heeft een duidelijke vise voor ogen.

Ons geloof

Bottom ModuleAls cda fractie geloven wij in een samenleving waarin de kernwaarden van het CDA, solidariteit, gerechtigheid...

 

Ons beleid

Bottom ModuleWe willen een bruisende gemeente blijven met voldoende voorzieningen in alle dorpen. Sporten, wandelen, fietsen,